Konferencja czasopisma edukacyjnego FORUM REUMATOLOGICZNE - pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 22 czerwca 2018 roku
13.00–13.10Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
13.10–13.25Osiągnięcia czasopisma „Forum Reumatologiczne” w 2017 roku
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
13.25–14.40
Sesja I. Prezentacja wyróżnionych prac opublikowanych w czasopiśmie „Forum Reumatologiczne” w 2017 roku ("TOP FIVE”)
Przewodniczący: dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw., dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
  13.25–13.40Wybór metody antykoncepcji u kobiet z chorobami reumatycznymi
  lek. Magdalena Marek
  13.40–13.55Zastosowanie radiosynowektomii w praktyce reumatologicznej
  lek. Katarzyna Jodłowska-Cicio, lek. Dorota Telesińska-Jasiówka, lek. Aneta Bielińska, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
  13.55–14.10Krioglobulinemia w przebiegu zespołu Sjörgena
  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, lek. Agata Sebastian, dr n. med. Maria Misterska-Skóra
  14.10–14.25Zaburzenia homeostazy komórek B w twardzinie układowej
  dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, prof. ŚUM, lek. Olga Gumkowska-Sroka
  14.25–14.40Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki
  dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw., lek. Marta Janicka-Szczepaniak
  14.40–14.50Dyskusja
  14.50–15.20
  Sesja satelitarna firmy AbbVie. Czy progresja zmian radiograficznych wpływa na wybór strategii leczenia RZS i SpA?
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw., dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
   15.20–15.40Przerwa na kawę
   15.40–17.50
   Sesja II. Kontrowersje w reumatologii — część I
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
    15.40–16.00Przydatność konwencjonalnych i biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCH) w leczeniu zespołu Sjögrena
    prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
    16.00–16.20Diagnostyka i leczenie powikłań płucnych w przebiegu twardziny układowej
    prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
    16.20–16.40Rola układu dopełniacza w rozwoju chorób reumatycznych
    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
    16.40–17.00Od zapalenia przyczepów do zmian strukturalnych w SpA
    dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
    17.00–17.20Miopatie zapalne u dzieci — aktualne rekomendacje
    dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.
    17.20–17.50Czy w erze leczenia innowacyjnego chorób reumatycznych pozostaje miejsce dla NLPZ?

    prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

    Niesteroidowe leki przeciwzapalne a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru

    prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

    17.50–18.10
    Sesja satelitarna firmy Roche. Monoterapia — za i przeciw
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
     Sobota, 23 czerwca 2018 roku
     09.00–10.30
     Sesja III. Kontrowersje w reumatologii — część II. Czas adiunktów
     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, prof. ŚUM, dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. UMP
      09.00–09.20Obraz kliniczny i radiologiczny zespołu SAPHO
      dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak
      09.20–09.40Zapalenie błony naczyniowej oka — problem interdyscyplinarny
      dr n. med. Dorota Sikorska
      09.40–10.00Objawy neuropsychiatryczne w toczniu rumieniowatym układowym
      dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
      10.00–10.20Leczenie zapalenia stawów w aspekcie ryzyka kardiometabolicznego
      dr n. med. Piotr Dąbrowski
      10.20–10.30Dyskusja
      10.30–11.10
      Sesja IV. Sesja satelitarna firmy Novartis. Przełącz się na myślenie pacjenta
      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
       10.30–10.45Inhibitory IL-17A w spondyloartropatiach osiowych — znaczenie dla pacjenta
       dr n. med. Marcin Stajszczyk
       10.45–11.00Rola i znaczenie komunikacji lekarza z pacjentem
       Dagmara Samselska — Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS
       11.00–11.10Dyskusja
       11.10–11.30Przerwa na kawę
       11.30–13.00
       Sesja V. Sesja Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie
       Przewodniczący: dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska, dr n. med. Bogdan Batko, prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
        11.30–11.50Przydatność immunologii w praktyce reumatologicznej
        prof. dr hab. n. med. Ewa Bryl
        11.50–12.10Amyloidoza — czy jest to nadal aktualny problem w chorobach reumatologicznych?
        dr Grażyna Kot
        12.10–12.30Objaw Raynauda nie zawsze chorobą reumatologiczną — opis przypadku
        dr Anna Bazela-Zadura
        12.30–12.50Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) stopy u pacjenta z RA — prezentacja przypadku i omówienie literatury
        dr Anna Litwic
        12.50–13.00Dyskusja
        13.00–13.10Zamknięcie konferencji
        prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
        13.10–13.40Lunch
        Piątek, 22 czerwca 2018 roku
        13.00–13.10
        Otwarcie konferencji
        prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
        13.10–13.25
        Osiągnięcia czasopisma „Forum Reumatologiczne” w 2017 roku
        prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
        13.25–14.40
        Sesja I. Prezentacja wyróżnionych prac opublikowanych w czasopiśmie „Forum Reumatologiczne” w 2017 roku ("TOP FIVE”)
        Przewodniczący: dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw., dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
         13.25–13.40
         Wybór metody antykoncepcji u kobiet z chorobami reumatycznymi
         lek. Magdalena Marek
         13.40–13.55
         Zastosowanie radiosynowektomii w praktyce reumatologicznej
         lek. Katarzyna Jodłowska-Cicio, lek. Dorota Telesińska-Jasiówka, lek. Aneta Bielińska, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
         13.55–14.10
         Krioglobulinemia w przebiegu zespołu Sjörgena
         prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, lek. Agata Sebastian, dr n. med. Maria Misterska-Skóra
         14.10–14.25
         Zaburzenia homeostazy komórek B w twardzinie układowej
         dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, prof. ŚUM, lek. Olga Gumkowska-Sroka
         14.25–14.40
         Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki
         dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw., lek. Marta Janicka-Szczepaniak
         14.40–14.50
         Dyskusja
         14.50–15.20
         Sesja satelitarna firmy AbbVie. Czy progresja zmian radiograficznych wpływa na wybór strategii leczenia RZS i SpA?
         Przewodniczący: dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw., dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
          15.20–15.40
          Przerwa na kawę
          15.40–17.50
          Sesja II. Kontrowersje w reumatologii — część I
          Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
           15.40–16.00
           Przydatność konwencjonalnych i biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCH) w leczeniu zespołu Sjögrena
           prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
           16.00–16.20
           Diagnostyka i leczenie powikłań płucnych w przebiegu twardziny układowej
           prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
           16.20–16.40
           Rola układu dopełniacza w rozwoju chorób reumatycznych
           prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
           16.40–17.00
           Od zapalenia przyczepów do zmian strukturalnych w SpA
           dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
           17.00–17.20
           Miopatie zapalne u dzieci — aktualne rekomendacje
           dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.
           17.20–17.50
           Czy w erze leczenia innowacyjnego chorób reumatycznych pozostaje miejsce dla NLPZ?

           prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

           Niesteroidowe leki przeciwzapalne a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru

           prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

           17.50–18.10
           Sesja satelitarna firmy Roche. Monoterapia — za i przeciw
           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
            Sobota, 23 czerwca 2018 roku
            09.00–10.30
            Sesja III. Kontrowersje w reumatologii — część II. Czas adiunktów
            Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, prof. ŚUM, dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. UMP
             09.00–09.20
             Obraz kliniczny i radiologiczny zespołu SAPHO
             dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak
             09.20–09.40
             Zapalenie błony naczyniowej oka — problem interdyscyplinarny
             dr n. med. Dorota Sikorska
             09.40–10.00
             Objawy neuropsychiatryczne w toczniu rumieniowatym układowym
             dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
             10.00–10.20
             Leczenie zapalenia stawów w aspekcie ryzyka kardiometabolicznego
             dr n. med. Piotr Dąbrowski
             10.20–10.30
             Dyskusja
             10.30–11.10
             Sesja IV. Sesja satelitarna firmy Novartis. Przełącz się na myślenie pacjenta
             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
              10.30–10.45
              Inhibitory IL-17A w spondyloartropatiach osiowych — znaczenie dla pacjenta
              dr n. med. Marcin Stajszczyk
              10.45–11.00
              Rola i znaczenie komunikacji lekarza z pacjentem
              Dagmara Samselska — Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS
              11.00–11.10
              Dyskusja
              11.10–11.30
              Przerwa na kawę
              11.30–13.00
              Sesja V. Sesja Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie
              Przewodniczący: dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska, dr n. med. Bogdan Batko, prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
               11.30–11.50
               Przydatność immunologii w praktyce reumatologicznej
               prof. dr hab. n. med. Ewa Bryl
               11.50–12.10
               Amyloidoza — czy jest to nadal aktualny problem w chorobach reumatologicznych?
               dr Grażyna Kot
               12.10–12.30
               Objaw Raynauda nie zawsze chorobą reumatologiczną — opis przypadku
               dr Anna Bazela-Zadura
               12.30–12.50
               Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) stopy u pacjenta z RA — prezentacja przypadku i omówienie literatury
               dr Anna Litwic
               12.50–13.00
               Dyskusja
               13.00–13.10
               Zamknięcie konferencji
               prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
               13.10–13.40
               Lunch

               Organizator:

               Via Medica

               Patronat medialny:

               Forum Reumatologiczne
               TV MED

               Partner:

               IKAMED.PL

               Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
               Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl